Լաբորատոր ախտորոշում

«Ալֆա-Բետտա» բժշկական ախտորոշիչ կենտրոնը իրականացնում է կլինիկական, բիոքիմիական, իմունոլոգիական, գենետիկական հետազոտությունների լայն ընտրանի:

Ընդ որում, սոցիալական  հատուկ խմբեր ունեցող անձանց արյան լաբորատոր հետազոտությունները կատարվում են անվճար՝ միաժամանակ տրամադրելով զգալի զեղչեր նրանց ընտանիքի անդամններին:

Այլ ծառայություններ

Լաբորատոր ախտորոշում