+37410 588878

Պալիատիվ խնամք

«Ալֆա Բետտա» կենտրոնն ապահովում է ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պալիատիվ խնամք:

Այս ծառայության միջոցով հնարավոր է.

  • թեթևացնել սուր ցավերը,
  • համախմբել պացիենտի խնամքի հոգեբանական և հոգևոր ասպեկտները,
  • առաջարկել աջակցության համակարգ, որպեսզի օգնի պացիենտին ապրել արժանապատիվ կյանքով նախքան մահը,
  • առաջարկել աջակցության համակարգ՝ պացիենտի ընտանիքի անդամներին օգնելու համար,
  • կիրառել համակարգային մոտեցում, որը նբախատեսված է պացիենտի պահանջների բավարարման համար,
  • բարելավել կյանքի որակը:

Այլ ծառայություններ