+37410 588878

Հոգեբանություն

«Ալֆա Բետտա» կենտրոնն ապահովում է ժամանակակից պահանջներին համապատասխան հոգեբանական ծառայություններ:
Հոգեթերապևտին դիմելու հիմնական պատճառներն են` 

 • ապաթիա, հետաքրքրությունների կորուստ
 • կպչուն մտքեր, կպչուն վիճակներ 
 • անկառավարելի հույզեր և զգացմունքներ
 • վախեր, տագնապ, ֆոբիաներ
 • շփման դժվարություններ 
 • վարքային և հարմարվողականության խնդիրներ
 • թուլություն, խրոնիկական հոգնածություն, անքնություն 
 • ախորժակի անկում

Մենք ապահովում ենք անհատական մոտեցում դիմող յուրաքանչյուր անձի համար և երաշխավորում ժամանակակից մոտեցումներ. 

 • հոգեֆիզիոլոգիական վիճակի ախտորոշում,
 • հոգեհուզական լարվածության ախտորոշում,
 • անհատական խորհրդատվություն,
 • ընտանեկան խորհրդատվություն,
 • խորհրդատվություն երեխաների և դեռահասների համար:

Այլ ծառայություններ